Сертифициране

ISO 9001 : 2015

Сертификатите SQS се признават по целия свят и се поддържат от международно признатата акредитация на Швейцарската служба за акредитация (SAS), чрез членството на IQNet, международната мрежа за сертифициране и чрез договори/споразумения за сътрудничество с акредитирани партньори.

UL документи

 

Ние сме сертифицирани и оторизирани да продаваме кабелни комплекти на пазара в Северна Америка и да поставяме етикета UL на продуктите.

VDE документ

Нашите процеси са сертифицирани от VDE в съответствие с процедурата за инспектиране на фабрики – Хармонизирани изисквания.

Top