Цена на медта

Медта е една от най-важните суровини за производство на кабели. Тъй като този метал се търгува на стоковата борса, цената на медта варира ежедневно. За да определи правилно добавката за мед, ХОВАГ я изчислява в съответствие със стандарта в индустрията ДЕЛ-Нотиз. ДЕЛ е котировката на стоковата борса за “Deutsches Elektrolytkupfer für Leitzwecke“ и е показана в Евро за 100 кг. 

ХОВАГ определя добавката за мед ежемесечно (DEL-Notiz - средна цена за предходния месец).

Ефективната цена на медта към момента:
Click here

Изчисление на добавката за мед

Top