Качество

Сглобяването на един кабел означава повече от просто съединяване на многожилен меден проводник с конектор. В действителност става дума за мощни връзки. И ние правим всичко, за да гарантираме, че те работят перфектно.

Нашите връзки отговарят на нашите обещания.

Безопасността и качеството са нашите ръководни принципи. Всеобхватен списък с инспекции гарантира, че нашите клиенти получават винаги едно и също високо качество. С удоволствие извършваме тестове по поръчка – направени с ваши индивидуални протоколи за изпитване. Ние, също както и нашите дъщерни компании, работим изключително в съответствие с международните изисквания IPC620, както и със стандартизираните критерии за кабели и кабелни компоненти. Затова по време на препродажба винаги ще имате увереността, че нашите кабелни възли са били произведени в съответствие с приетите в целия свят стандарти.

ISO Quality

Top