Възможности за работа

В момента ние търсим квалифицирани служители.
Оценяваме Вашия интерес към кариера при нас и очакваме да получим Вашата молба.

Направете първоначален контакт с нашия отдел ЧР: Милена Иванова (Milena.Ivanova@Howag.bg)

Top