Сглобяване на кабелна верига

Кабелните вериги са ефикасно оборудвани, етикетирани и сглобени в нашите обекти с голямо разнообразие от кабелни възли, въздушни, хидравлични и охладителни маркучи. Естествено ще бъдат готови точно навреме, за да да изпълнят всички крайни срокове и са пригодени специално за вашето производство.

Обсъдете идеите си с нас - и ние ще разработим решения за вашето производство от тях. Можем също да предоставим помощ при избора на подходящи компоненти. За да обобщим, ние сме вашият партньор - от идеята до крайния продукт - включително монтаж и изпитване.

Кабелите и конекторите трябва да издържат на много неща: те се извиват, огъват и многократно се включват и изключват. Освен това, те трябва да работят перфектно в опасни среди, например ако влязат в контакт с влага, токсични газове или течности, или са изложени на прекомерна топлина или студ.

Top