Power Systems

industrielle-dc-stromversorgung
Промишлено DC-захранване

HOWAG Power Systems доставя и разработва силови електронни системи и решения за критични електрозахранващи системи. Заедно с нашите партньори ние предлагаме решения за непрекъснато подобряване на електрозахранването. Нашите клиенти варират от конвенционални енергийни производители и фирми в петролната, газовата и нефтохимическата промишленост до фирми за обществени транспортни услуги, данни и ИТ компании и дори пионери в областта на енергетиката от възобновяеми източници.

Нашата широка продуктова гама обхваща цялата технология на DC-захранването. Това включва изправители и инвертори и DC/DC преобразуватели и предлага цялостни решения за конвенционални и възобновяеми енергийни източници в общи и специализирани индустриални приложения, където надеждността и ефективността са критични фактори.

Products

Top